Sebetde haryt ýok.

Biz barada

Biz barada gysga maglumat

Edaranyň ýolbaşçysynyň sözi

MaxCom soňky maglumat tehnologiýalarynyň hyzmatlaryny ýerine ýetirip 2015 -nji ýylda Daşoguz şäherinde düýbi tutuldy. Biziň işewürlik meýilnamamyz ýönekeý bolup, ýerli biznesiň ösmegini hem-de tehnologiýar çözgüdini bermekden ybaratdyr. Mundan başgdaga biz ofis we mekdep üçin gerekli enjamlary hödürleýäris. Ýyldan-ýyla biz öz işimizi ösdürýäris we müşderilerimize soňky tehnologiýalar boýunça ýokary hili hyzmatlary hödürleýäris!

Maksat Abdullaýew

bäri

2015

Biziň hyzmatlarymyz öz içine:

-kompýuterleri we noutbuklary bejermek

-Dürli görnüşli programma üpjünçiligini gurnamak

-Katrij doldurmak

-Internet çözgüdi

-Dürli ülňilerde dokumentleri çap etmek

-Logotipleri we bannerleri döretmek

-Dokumentler üçin suratlary taýýarlamak

-Kompýuterleriň soňky görnüşleri

-Kompýuter we printer üçin enjamlar

-Ofis üçin enjamlar

Üstünlikli işewürlik işi täze tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen baglanyşyklyk bolup durýar. Biz müşderilerimiz üçin dürli görnüşli üstünlik gazanyljak biznez çözgütlerini hödürleýäris.