Sebetde haryt ýok.

Biz soňky tehnologiýalar bobunça kompýuter hyzmatlaryny alyp barýan edara. Biz tehnologiýa taýdan meýilleşdirmegiň täze usullaryny hödürleýäris

MaxCom Size kömek etmek üçin...

Kompýuterleriňizden wiruslary aýyrmak we arassalamak

Wiruslar we yzarlaýjy programmalaryň internet tory bilen işlenen ýagdaýynda kompýuteriňizi zaýalamak mümkinçiligi bar.

Kompýuterleri we noutbuklary bejermek

Siziň kompýuteriňizi bejermelimi? Biz Siziň kompýuteriňizi ýa-da noutbugyňyzy biziň offisimize getirsepiz bejerip bereris.

Biznes-çözgüdi

Edaranyn ulanýan programmalarynyň dolandyrylyşy onuň ösmegi üçin möhüm orny eýeleýär. Biz Siziň biznesiňiz üçin birnäçe serweri gurnamagy başararys.

Web-çözgütler

Biz dürli görnüşli biznes çözgütli web saýtlary döredýäris we olara tehniki goldawyny berýäris.

Dolandyrmagyň düýbi we beýlikileriň ählisi bir ýerde.

Ofis üçin gerekli enjamlar

Kompýuter akksesuarlarynyň kömegi bilen Siz öz işiňizi ýeňilleşdiriň.

Kompýuter enjamlary we akksesuarlary

Taslamalary köpüsi görüji effektleri berip Siziň biznesiňiz hakynda köp zatlary aýdyp bilerler.

Biz düşewirli web-sahypalaryny döredýäris. Biz Siziň biznesiňiz üçin müşderileriň sanyny artmaklykda kömek edip bileris.

Web-saýtlary döretmek täze tehnologiýalary ulanmak bilen amala aşyrylyp bilner. Biz Siziň biznesiňizi doly ýagdaýda müşderilere ýetirjek web-saýtlary döredýäris.

Ýokary hili surata düşülýän ýer

3х4 we beýleki ülňiler